Kohtuasi T-123/20: 20. veebruaril 2020 esitatud hagi – Sciessent versus komisjon