Bendradarbiavimo susitarimas tarp Arabų ekonominės vienybės tarybos (CAEU) ir Europos Bendrijų