Zadeva C-390/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francija) 13. junija 2018 – kazenski postopek zoper YA in AIRBNB Ireland UC – druge stranke: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel