Decyzja Rady 2014/538/WPZiP z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Kolumbii ustanawiającej zasady ogólne udziału Republiki Kolumbii w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską