Nařízení Komise (EU) č. 1207/2009 ze dne 10. prosince 2009 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95