Směrnice Komise ze dne 7. března 1989, kterou se v důsledku zavedení kombinované nomenklatury mění směrnice Rady 69/169/EHS o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se osvobození od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu