Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR#Článek 189