Vec C-560/17 P: Odvolanie podané 22. septembra 2017: Mediaexpert sp. z o.o. proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 20. júla 2017 vo veci T-780/16, Mediaexpert/EUIPO