Rozsudek Tribunálu (prvního senátu) ze dne 19. června 2015.