Věc T-276/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. března 2019 — Julius-K9/EUIPO — El Corte Inglés (K9 UNIT) („Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie K9 UNIT — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie unit — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (UE) 2017/1001“)