Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8113 – Thoma Bravo/Qlik Technologies) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP)