Písemný dotaz P-000744/11 Anna Záborská (PPE) Komisi. Evropský školní kalendář – diskriminace na základě náboženského vyznání