Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 27. června 1989. # REWE-Handelsgesellschaft Nord mbH proti Überwachungsstelle für Milcherzeugnisse und Handelsklassen. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Bundesverwaltungsgericht - Německo. # Zemědělství. # Věc 88/88. TITJUR REWE