SKRIFTLIG FRÅGA E-1760/02 från Christos Folias (PPE-DE) till kommissionen. Tillstånd för import av nötkreatur.