ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1760/02 υποβολή: Christos Folias (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Άδειες εισαγωγής βοοειδών.