Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog novega evropskega soglasja o razvoju „Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost“ (COM(2016) 740 final)