Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nového Evropského konsensu o rozvoji – Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost [COM(2016) 740 final]