Euroopan yhteisö - Kanada - Korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelma - Viides ehdotuspyyntö - Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto 09/00