Γραπτή ερώτηση P-3100/09 υποβολή: Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) προς την Επιτροπή. Διασυνοριακή εγκληματικότητα που αφορά καταστήματα - μελέτη για επιθέσεις εναντίον καταστημάτων