/* */

TITJUR Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ze dne 14. října 2009. # Ferrero SpA proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM). # Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Obrazová ochranná známka Společenství TiMi KiNDERJOGHURT - Starší slovní ochranná známka KINDER - Relativní důvod pro zamítnutí - Neexistence podobnosti označení - Předchozí námitkové řízení - Neexistence překážky věci rozsouzené- Článek 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 5 a čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 5 a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) 207/2009]. # Věc T-140/08. Ferrero v. OHMI-Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT)