Věc T-285/20: Žaloba podaná dne 15. května 2020 – MCM Products v. EUIPO – The Nomad Company (NOMAD)