Stanovisko Evropského výboru regionů – Konečné závěry a doporučení skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení pro období po roce 2020