/* */

Nařízení Komise (ES) č. 137/2009 ze dne 18. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny