Věc C-169/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. června 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino v. Administración del Estado „Řízení o předběžné otázce – Články 34 a 35 SFEU – Volný pohyb zboží – Množstevní omezení – Opatření s rovnocenným účinkem – Ochrana prasat – Produkty vyrobené nebo uváděné na trh ve Španělsku – Požadavky na jakost masa, kýty, plece a sušeného karé z iberských prasat – Podmínky pro používání označení ‚živená krmivy‘ – Zlepšování jakosti produktů – Směrnice 2008/120/ES – Působnost“