Směrnice Rady ze dne 21. července 1986, kterou se mění směrnice 74/63/EHS o stanovení maximálních přípustných limitů nežádoucích látek a produktů ve výživě zvířat, směrnice 77/101/EHS o uvádění jednotlivých krmiv na trh a směrnice 79/373/EHS o uvádění krmných směsí na trh