Pisno vprašanje E-9384/10 Marc Tarabella (S&D) za Komisijo. Evropsko leto aktivnega staranja