Cauza T-333/19: Hotărârea Tribunalului din 28 mai 2020 – Ntolas/EUIPO – General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES – Marca Uniunii Europene verbală anterioară GNC – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]