Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění) (COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))