Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2013 obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednání o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií (2013/2052(INI))