Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut