Věc C-311/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. července 2020 Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 13. května 2020 ve věci T-444/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)