Věc C-216/14: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 15. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Laufen – Německo) – trestní řízení proti Gavrilu Covacimu „Řízení o předběžné otázce — Justiční spolupráce v trestních věcech — Směrnice 2010/64/EU — Právo na tlumočení a překlad v trestním řízení — Jazyk řízení — Trestní příkaz týkající se uložení pokuty — Možnost podat odpor v jiném jazyce, než je jazyk řízení — Směrnice 2012/13/EU — Právo na informace v trestním řízení — Právo na informace o obvinění — Doručení trestního příkazu — Podmínky — Povinnost obviněného ustanovit zmocněnce — Lhůta pro podání odporu plynoucí od doručení zmocněnci“