Pisno vprašanje E-003587/11 Ingeborg Gräßle (PPE) za Komisijo. Osebje v institucijah EU