/* */

Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. března 1988. # Allen and Hanburys Ltd proti Generics (UK) Ltd. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: House of Lords - Spojené království. # Věc 434/85. TITJUR Allen & Hanburys