Popravek Sporočila Komisije v okviru izvajanja Direktive 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta o radijski opremi in telekomunikacijski opremi terminalov ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) (UL C 249, 8.7.2016)