Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/1340 van de Raad van 4 augustus 2016 tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2015/1333 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië