Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerství v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (C(2013)9651 – 2014/2508(DEA)