Mål C-295/17: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugal) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA mot Autoridade Tributária e Aduaneira (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Tillämpningsområde — Skattepliktiga transaktioner — Tjänster som tillhandahålls mot ersättning — Avgränsning mellan icke-skattepliktigt skadestånd, å ena sidan, och skattepliktiga tjänster som tillhandahålls mot betalning av gottgörelse, å andra sidan)