C-295/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. november 22-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário [Centro de Arbitragem Administrativa [CAAD] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Portugália] – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (Előzetes döntéshozatal – A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere – 2006/112/EK irányelv – Hatály – Adóköteles ügyletek – Ellenérték fejében nyújtott szolgáltatás – Károk és nem adóköteles kamatok, valamint „kártérítés” fizetésének formájában nyújtott adóköteles szolgáltatások közötti különbségtétel)