Sag C-295/17: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 22. november 2018 — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA mod Autoridade Tributária e Aduaneira (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — det fælles merværdiafgiftssystem (moms) — direktiv 2006/112/EF — anvendelsesområde — afgiftspligtige transaktioner — ydelse mod vederlag — sondring mellem afgiftsfritaget erstatning for tab og afgiftspligtig levering af ydelser mod betaling af en »erstatning«)