Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11. července 1985. # Foreningen af Arbejdsledere i Danmark proti Société en faillite A/S Danmols Inventar. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Vestre Landsret - Dánsko. # Zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků. # Věc 105/84. TITJUR Foreningen af Arbejdsledere i Danmark