Věc C-135/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. března 2011 Internationaler Tierschutz-Fonds GmbH proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) ze dne 13. ledna 2011 ve věci T-362/08, IFAW v. Evropská komise