Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2021/959 ze dne 10. června 2021 o prodloužení mandátu vedoucího Mise Evropské unie v Kosovu (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.) na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2021)