Zadeva T-580/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. februarja 2019 – Karp/Parlament (Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Uvrstitev – Člen 90(2) Kadrovskih predpisov – Preuranjeni zahtevek – Nepravilnost predhodnega postopka – Nedopustnost – Samostojnost pravnih sredstev – Nepodaljšanje pogodbe pomožni pogodbeni uslužbenki, ki je povezano s porodniškim dopustom – Obveznost obrazložitve – Zaporedne pogodbe za določen čas – Zloraba pravice – Pravica do zaslišanja – Odgovornost)