Cauza T-580/17: Hotărârea Tribunalului din 6 februarie 2019 – Karp/Parlamentul [„Funcție publică – Agenți contractuali – Încadrare – Articolul 90 alineatul (2) din statut – Reclamație prematur formulată – Neregularitatea procedurii precontencioase – Inadmisibilitate – Autonomia căilor de atac – Neprelungirea unui contract de agent contractual auxiliar în legătură cu un concediu de maternitate – Obligația de motivare – Contrate succesive pe perioadă determinată – Abuz de drept – Dreptul de a fi ascultat – Răspundere”]