Lieta T-580/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. februāra spriedums – Karp/Parlaments (Civildienests – Līgumdarbinieki – Klasificēšana – Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts – Priekšlaicīga sūdzība – Kļūdas pirmstiesas procedūrā – Nepieņemamība – Tiesību aizsardzības līdzekļu autonomija – Ar grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu saistīta līgumdarbinieka palīguzdevumiem līguma nepagarināšana – Pienākums norādīt pamatojumu – Secīgi uz noteiktu laiku noslēgti līgumi – Tiesību ļaunprātīga izmantošana – Tiesības tikt uzklausītam – Atbildība)