Asia T-580/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.2.2019 – Karp v. parlamentti (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Palkkaluokan määrittäminen — Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta — Ennenaikainen valitus — Oikeudenkäyntiä edeltäneen menettelyn virheellisyys — Tutkimatta jättäminen — Oikeussuojakeinojen erillisyys — Äitiyslomalla olevan avustavia tehtäviä hoitavan sopimussuhteisen toimihenkilön sopimuksen uusimatta jättäminen — Perusteluvelvollisuus — Peräkkäiset määräaikaiset työsopimukset — Oikeuden väärinkäyttö — Oikeus tulla kuulluksi — Vastuu)