Nařízení Komise (EHS) č. 3756/81 ze dne 22. prosince 1981, kterým se podruhé mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur z dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků