TITJUR Stanovisko generálního advokáta - Lenz - 19 září 1984. # Th. Kohl KG proti Ringelhan & Rennett SA a Ringelhan Einrichtungs GmbH. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Landgericht München I - Německo. # Věc 177/83. Kohl