Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8714 – P7S1/TF1/Mediaset/Channel 4 Group/EBX) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP. )